Corporación

Alcalde:  D. Xosé Lois Maceda Vilariño (BNG)

Concelleir@s:

 • Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG)
  • D. Xosé Lois Maceda Vilariño (Persoal, Economía e Promoción Económica, Urbanismo e Servizos Sociais/Benestar)
  • D. Manuel González Moreira (Obras e Servizos)
  • D. Ricardo Rodicio González (Medio Rural, Deportes, Turismo e Medio Ambiente)
  • D. Óscar Rivera López
  • D. Noelia Besteiro Balado (Cultura, Educación e Igualdade)
 • Grupo do PS de G – PSOE
  • D. Adolfo Rubio Pascual
  • D. Javier Quiroga Castro
 • Grupo do Partido Popular (PP)
  • D. Teddy López Pedredo
  • D. Roberto José Andrade Míguez