Corporación

Alcalde:  D. Xosé Lois Maceda Vilariño (BNG)

Concelleir@s:

 • Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG)
  • D. Xosé Lois Maceda Vilariño
  • D. Manuel González Moreira
  • D. Ricardo Rodicio González
  • Dª. Xosefa Rodríguez Rodríguez
  • Dª. Mónica Rodríguez Vázquez
 • Grupo do PS de G – PSOE
  • D. Javier González González
  • D. Javier Quiroga Castro
 • Grupo do Partido Popular (PP)
  • D. Fernando Parada Veiga
  • D. Pedro Rodríguez Rodríguez