Corporación

Alcalde:  D. Xosé Lois Maceda Vilariño (BNG)

Concelleir@s:

 • Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG)
  • D. Xosé Lois Maceda Vilariño
  • D. Manuel González Moreira
  • D. Ricardo Rodicio González
  • Dª. Xosefa Rodríguez Rodríguez
  • D. Óscar Rivera López
  • D. Xabier González Maceda
 • Grupo do PS de G – PSOE
  • D. Javier Quiroga Castro
  • Dª. Tamara Pérez Rodríguez
 • Grupo do Partido Popular (PP)
  • D. Fernando Parada Veiga​