Convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego de auxiliares de SAF

Convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego de auxiliares de SAF

19 June 2023/concello/Xeral

Están publicadas as bases para crear unha bolsa de emprego de auxiliares do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) no Concello da Pobra do Brollón. O obxectivo é poder contratar puntualmente para realizar substitucións por ausencias de persoal por incapacidade laboral transitoria, permisos e licenzas.

A selección de persoal realízase mediante o sistema de concurso con valoración de méritos.

As funcións a realizar son atencións domésticas (actividades e tarefas no fogar) e atencións persoais (compañía, hixiene persoal, acompañamento a xestións, mobilización dentro do fogar...). 

As bases están publicadas na Sede Electrónica do Concello da Pobra do Brollón.

Enlaces directos: 

Bases de selección Bolsa Servizo Axuda no Fogar 2023

Anexo I Servizo Axuda no Fogar 2023

Anexo II Servizo Axuda no Fogar 2023RELACIONADO