Proxecto Ilumin@

Proxecto Ilumin@

03 Xaneiro 2023/concello/Xeral

Unha maneira de facer Europa

Cofinanciado nun 80% polo FEDER

PROXECTO  ILUMIN@: Actuación cofinanciada nun 80% polo Programa de Subvencións para proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020, asumindo o restante 20% a Deputación de Lugo con fondos propios.

  • DESCRICIÓN DO PROXECTO ILUMIN@:

Con data 16 de xullo de 2019 o IDAE notifica á Deputación de Lugo a RESOLUCIÓN FAVORABLE  en virtude da cal o Proxecto ILUMIN@ obtivo a axuda solicitada na convocatoria regulada polo Real Decreto 616/2017*, do 16 de xuño, pola que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020. Dita convocatoria foi publicada no BOE do 17 de xuño de 2017. No Proxecto ILUMIN@ participan 38 concellos da Provincia de Lugo.

Real Decreto 1516/2018, do 28 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, por o  que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020, ampliando o seu orzamento e vixencia.

Real Decreto 316/2019, do 26 de abril, polo que se modifica o Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020.

Real Decreto 1185/2020, do 29 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020.

O proxecto ILUMIN@ está encadrado no Obxectivo Específico: OE 431-Eficiencia enerxética na edificación e nas Infraestruturas e servizos Públicos: Medida 6 Renovación das instalacións de iluminación, iluminación e sinalización exterior.

O obxectivo principal deste proxecto será a redución do gasto enerxético en, polo menos, un 30% mediante o uso de lámpadas con tecnoloxía LED, obtendo unha clasificación enerxética A ou B, segundo as bases do R.D. 626/2017.

O importe total do proxecto ILUMIN@ é de 722.590,36 €, sendo o cofinanciamento do FEDER dun 80% 578.072,26 € asumindo a Deputación de Lugo o restante 20% con fondos propios 144.518,10 €.

O CONCELLO DA POBRA DE BROLLÓN, É UN DOS 38 CONCELLOS QUE FORMAN PARTE DESTE PROXECTO.

O importe total da actuación do concello de A POBRA DO BROLLÓN é de 16.122,03 € sendo o confinanciamento do FEDER dun 80% 12.897,62 € asumindo a Deputación de Lugo o restante 20% con fondos propios 3.224,41 €.

  • DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS REALIZADAS NO CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN:

 

  • CONSECUENCIAS ENERXÉTICAS DA ACTUACIÓN

INDICADORES DE PRODUCTIVIDADE APLICABLES INCLUÍDOS NO EIXE DE ECONOMÍA BAIXA EN CARBONO DO POCS CORRESPONDENTES AO PROYECTO ILUMIN@

Indicadores Concello A Pobra do Brollón:

Datos globais PROXECTO ILUMIN@:

REPORTAXE FOTOGRÁFICO:RELACIONADO